fires - experts
on fire safety

Skúšobné a certifikačné služby
služby technického posudzovania

O nás


Sme notifikovaná a autorizovaná inštitúcia na výkon certifikačných a skúšobných služieb pri posudzovaní a overovaní nemennosti parametrov stavebných výrobkov so zameraním na požiarnu bezpečnosť stavebných výrobkov. Zároveň sme autorizovaná inštitúcia na technické posudzovanie a orgán technického posudzovania (TAB) – člen EOTA, ktorá je oprávnená vydávať národné resp. európske technické posúdenia (ETA) pre vybrané stavebné výrobky.

Osvedčenia


Akreditovaný certifikačný orgán na výrobky

Zobraziť certifikát

Akreditované skúšobné laboratórium

Zobraziť certifikát

Notifikovaná osoba 1396

Zobraziť certifikát

Autorizácia SK01

Zobraziť certifikát

Autorizácia TP01

Zobraziť certifikát

Vymenovanie TAB

Zobraziť certifikát

Autorizácia UAE

Zobraziť certifikát

Novinky


Fires v číslach

1055+

Zákazníkov

10000+

Otestovaných výrobkov

41

Krajín

24

Rokov na trhu

Online sledovanie skúšok


V tejto časti nájdete odkaz na živé sledovanie skúšok požiarnej odolnosti pomocou sieťovej kamery, ktorú môžete plne ovládať a tak detailne sledovať vzorky počas skúšok.

Prosíme, prečítajte si návod na ovládanie sieťovej kamery pred samotným spustením on-line sledovania skúšky.