fotogaléria

Firma


Skúšanie požiarnej odolnosti stavebných výrobkov


Skúšanie reakcie na oheň stavebných výrobkov


Skúšanie fyzikálnych a mechanických vlastností stavebných výrobkov


Skúšanie aerodynamickej účinnosti zariadení na odvod dymu a tepla (ZODT)