Hodnotenie


Nakoľko boli splnené Vaše očakávania (0-100%, môže byť doplnené aj slovným komentárom):

1. Spolupráca pri vyjasňovaní Vašich požiadaviek na začiatku projektu (komunikácia do podpísania zmluvy):

2.Komunikácia a ochota našich pracovníkov počas spolupráce:

3. Rýchlosť poskytnutia služby v tomto projekte:

4. Kvalita výstupných dokumentov (môže sa týkať aj minulých projektov):

5. Použiteľnosť výstupných dokumentov (môže sa týkať aj minulých projektov):

6. Ochrana informácií a rovný prístup našich pracovníkov:

7. Na koľko % ste rozhodnutý využiť naše služby v budúcnosti: