kontakt

Názov spločnosti:

FIRES, s.r.o.

Adresa spoločnosti:

Osloboditeľov 282
059 35 Batizovce
Slovenská republika

Tel. číslo:

+421 52 28516 11

GPS

49°04'20.06"S
20°11'47.94"V

Fakturačné údaje:

Banka: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: SK13 7500 0000 0040 0698 3288
SWIFT: CEKOSKBX
IČO: 31701043
IČ DPH: SK2020517059

Vedenie spoločnosti


Ing. Miroslava Rákociová

Konateľ

Funkcia: CEO generálna riaditeľka, manažérka kvality

+421 52 28516 13

+421 905 959 704

rakociova@fires.sk

Ing. Štefan Rástocký

Konateľ

Funkcia: COO prevádzkový riaditeľ

+421 52 28516 24

+421 905 259 936

rastocky@fires.sk

Ing. Henrieta Lapková

Funkcia: Vedúca certifikačného orgánu na výrobky

+421 52 28516 21

+421 907 683 376

lapkova@fires.sk

Ing. Peter Rákoci

Funkcia: Vedúci orgánu technického posudzovania, manažér ľudských zdrojov

+421 52 28516 25

+421 907 802 693

rakoci@fires.sk

Ing. Marek Gorlický

Funkcia: Vedúci skúšobného laboratória

Činnosti: koordinovanie termínov skúšok požiarnej odolnosti

+421 52 28516 45

+421 905 416 919

gorlicky@fires.sk

Ing. Marek Rusnák

Funkcia: CFO finančný riaditeľ

+421 52 28516 29

+421 905 349 607

rusnak@fires.sk

Ing. Michal Gašper

Konateľ

gasper@fires.sk

Ing. Mária Gašperová

Konateľ

Funkcia: Predsedníčka občianského združenia Grow By FIRES

+421 905 633 240

gasperova@fires.sk

Odborný personál


Bc. Dávid Šubert

Činnosti: Skúšky požiarnej odolnosti, klasifikácie požiarnej odolnosti

Špecializácia: Nosné prvky (stropy, strechy), nenosné prvky (steny, priečky, podhľady), prevádzkové inštalácie (elektrické káblové systémy), ochrana nosných prvkov (nátery, omietky, dosky)

+421 52 28516 17

+421 902 364 429

subert@fires.sk

Ing. Samuel Skokan

Činnosti: Skúšky reakcie na oheň, klasifikácie reakcie na oheň, certifikácie, technické posúdenia

Špecializácia: Všetky stavebné výrobky s reakciou na oheň, dymové zábrany, ochrana nosných prvkov (nátery, omietky, dosky)

+421 52 28516 22

skokan@fires.sk

Ing. Anna Rástocká

Činnosti: Klasifikácie požiarnej odolnosti, certifikácie

Špecializácia: Požiarne uzávery, dvere tesné proti prieniku dymu, nenosné prvky (steny, priečky, podhľady)

+421 52 28516 22

+421 905 816 609

rastocka@fires.sk

Michaela Gorlická

Činnosti: Skúšky požiarnej odolnosti, klasifikácie požiarnej odolnosti, certifikácie

Špecializácia: Zariadenia na odvod dymu a tepla; požiarne uzávery, dvere tesné proti prieniku dymu, nosné prvky (steny), nenosné prvky (steny, priečky)

+421 52 28516 14

gorlicka@fires.sk

Ing. Martin Huf

Činnosti: Klasifikácie požiarnej odolnosti, technické posúdenia, certifikácia

Špecializácia: Požiarne uzávery, dvere tesné proti prieniku dymu, ochrana nosných prvkov (nátery, omietky, dosky), dymové zábrany

+421 52 28516 23

huf@fires.sk

Ing. Martina Stanková

Činnosti: Klasifikácie požiarnej odolnosti, certifikácie

Špecializácia: Zariadenia na odvod dymu

+421 52 28516 23

+421 907 155 498

schneiderova@fires.sk

Ing. Miroslav Hudák

Činnosti: Skúšky požiarnej odolnosti, klasifikácie požiarnej odolnosti, certifikácie

Špecializácia: Požiarne uzávery, dvere tesné proti prieniku dymu, nenosné prvky (steny, priečky, podhľady)

+421 52 28516 15

+421 948 333 677

mhudak@fires.sk

Ing. Slavomír Hudák

Činnosti: Skúšky požiarnej odolnosti, klasifikácie požiarnej odolnosti

Špecializácia: Vzduchotechnické potrubia, potrubia na odvod tepla a splodín horenia, požiarne klapky, dymové klapky, prevádzkové inštalácie (elektrické káblové systémy)

+421 52 28516 15

+421 948 111 250

shudak@fires.sk

Miroslav Hudák

Činnosti: Príjem a evidencia skúšobných vzoriek, skúšky požiarnej odolnosti, klasifikácie požiarnej odolnosti

Špecializácia: prevádzkové inštalácie (elektrické káblové systémy)

+421 52 28516 14

+421 917 993 680

hudak@fires.sk

Branislav Zachar

Činnosti: Skúšky požiarnej odolnosti dverí a mechanicko-fyzikálne skúšky dverí a zariadení na odvod dymu a tepla

+421 52 28516 43

+421 902 111 615

zachar@fires.sk

Bc. Matúš Korenko

Činnosti: Skúšky požiarnej odolnosti

Špecializácia: Požiarne uzávery, výťahové dvere, prevádzkové inštalácie (tesnenia prestupov, tesnenia lineárnych stykov)

+421 52 28516 17

korenko@fires.sk

Bachratý Ján

Činnosti: Skúšky aerodynamickej voľnej plochy, skúšky zariadení na odvod dymu a tepla, skúšky reakcie na oheň

+421 52 28516 44

bachraty@fires.sk

Ing. Martina Žužová

Činnosti: Skúšanie požiarnej odolnosti

Špecializácia: Požiarne uzávery, nenosné prvky (steny)

+421 52 28516 16

zuzova@fires.sk

Ing. Martin Hrušovský

Činnosti: Skúšky požiarnej odolnosti

Špecializácia: Požiarne uzávery, výťahové dvere, požiarne klapky, dymové klapky

+421 52 28516 11

hrusovsky@fires.sk

Ostatný personál


Mgr. Ľubomíra Javorská

Funkcia: office manažérka

+421 52 28516 11

javorska@fires.sk

Jana Rusnáková

Funkcia: Účtovníčka

+421 52 28516 29

rusnakova@fires.sk

Kristína Rusnáková

Funkcia: Účtovná asistentka

+421 52 28516 29

krusnakova@fires.sk

Martin Kráľ

Funkcia: Riadiaci pracovník stavebných a investičných činností

+421 52 28516 16

+421 908 871 941

kral@fires.sk