EN 16034 publikovaná v Úradnom vestníku EÚ v júli 2015


Prechodné obdobie vyhlásené do 01. 09. 2019


30. august 2017 - 12:20