FIRES, s.r.o. na zozname certifikačných a skúšobných inštitúcii uznávaných v UAE


Našej organizácii sa podarilo ukončiť významný projekt, ktorým sme sa snažili vyjsť v ústrety viacerým naším zákazníkom. Po predstavení našej organizácie priamo na Dubaj Civil Defense a následnom audite zástupcami tejto autority nám bolo udelené oprávnenie vykonávať skúšky a vydávať certifikáty platné v UAE (Spojené Arabské Emiráty).

Pre uplatnenie výsledkov skúšok v UAE nepotrebujú naši zákazníci robiť nič. Protokol o skúške v anglickom jazyku, ktorý je vydaný po úspešnom vykonaní skúšky môžu uplatniť priamo na základe osvedčenia o akceptácii nami vykonaných skúšok (príloha tejto správy).  Táto možnosť je automaticky platná pre všetkých našich zákazníkov, ktorých skúška bola vykonaná po 17. 06. 2015 a neúčtujeme za ňu žiadne poplatky. V prípade záujmu o certifikát je potrebné sa s nami spojiť a kompetentný pracovník pripraví cenovú ponuku a vysvetlí ďalšie podrobnosti.


30. august 2017 - 12:21