FIRES, s.r.o. získal notifikáciu pre EN 16034, EN 14351-1+A2 a EN 13241+A2


Radi by sme Vás informovali, že FIRES, s.r.o. získal notifikáciu pre technické špecifikácie EN 16034, EN 14351-1+A2 a EN 13241+A2 a teda už u nás môžete požiadať o CE Certifikát o nemennosti parametrov pre okná, vonkajšie dvere, brány a vráta s požiarnou odolnosťou a/alebo tesnosťou proti prieniku dymu.

Koexistenčné obdobie harmonizovanej normy EN 16034 sa začalo 1. 11. 2016. Úradný vestník Európskej únie (Official Journal of the European Union) citoval harmonizovanú normu EN 16034 s poznámkou obmedzujúcou jej použitie len spoločne s EN 14351-1: 2006 + A2: 2016 alebo EN 13241: 2003 + A2: 2016. Na základe toho je teda možné vydať CE Certifikát o nemennosti parametrov a pripojiť na výrobok označenie CE len pre okná, vonkajšie dvere, brány a vráta, pre ktoré výrobca deklaruje aj požiarnu odolnosť a/alebo tesnosť proti prieniku dymu.

Zároveň to znamená, že norma EN 16034 nesmie byť použitá samostatne a ani pre dvere s použitím vo vnútri a pre mechanicky ovládané dvere, keďže na tieto typy dverí sa zatiaľ nevzťahujú harmonizované normy podľa CPR (budú sa na nich vzťahovať normy EN 14351-2 a EN 16361). Pre interiérové dvere a mechanicky ovládané dvere s požiarnou odolnosťou a/alebo tesnosťou proti prieniku dymu teda zatiaľ stále nie je možné vydať CE Certifikát o nemennosti parametrov a všetky existujúce národné certifikácie ostávajú v platnosti bez zmeny.

Čas do vydania, resp. harmonizácie noriem vzťahujúcich sa na interiérové dvere a mechanicky ovládané dvere je možné využiť na prípravu klasifikačných protokolov v súlade s normami na rozšírenú aplikáciu, aby ich bolo možné v budúcnosti použiť ako podklad pre vydanie CE Certifikátu o nemennosti parametrov.


30. august 2017 - 12:25