Nové ceny pre rok 2022


Vážení obchodní partneri,

dovoľte mi, v mene celého tímu FIRES, s.r.o., Vám poďakovať za Vašu doterajšiu spoluprácu a prejavenú dôveru, ktorú si veľmi vážime. Práve vďaka Vám, našim zákazníkom, spoločnosť FIRES, s.r.o. pôsobí na trhu už 28 rokov a počas tohto obdobia dosiahla medzinárodné uznanie.

Medzi výhody spolupráce s nami patrí najmä to, že sme pripravení poskytnúť Vám, výrobcom rôznych druhov stavebných výrobkov s požiarnou odolnosťou, komplexnú službu pri uvádzaní Vašich výrobkov na trh, vrátane technického posudzovania vybraných stavebných výrobkov. Disponujeme aj výnimočnými skúšobnými zariadeniami ako napr. zariadenie na skúšanie aerodynamickej voľnej plochy zariadení na odvod dymu a tepla a väčšina našich výstupných dokumentov je akceptovaná okrem krajín rešpektujúcich EN normy aj v krajinách ako Spojené Arabské Emiráty a Katar. Rozsah našich služieb pre Vás sa snažíme rozširovať podľa potrieb trhu a je naším najvyšším záujmom poskytnúť Vám službu vysoko kvalitnú a podľa možností aj čo najviac rýchlu.

Rovnako ako pre Vás, aj pre nás je aktuálne obdobie charakterizované najmä rapídnymi zmenami, ktoré priniesla pandémia ochorenia COVID-19. V tesnej nadväznosti na to, čelíme všetci prudkému zvyšovaniu cien energií a stavebných materiálov, v prípade materiálov aj ich nedostatku na trhu. Táto situácia je pre nás nepríjemná, avšak po dôkladnej analýze vstupných údajov a aktualizácii kalkulácie našich cien sme pristúpili k úprave Cenníka služieb FIRES, s.r.o. s platnosťou od 01. 01. 2022 tak, aby sme boli schopní významne zvýšené náklady znášať a aj naďalej Vám poskytovať kvalitné služby. Ubezpečujem Vás, že zvýšenie našich cien je primerané rastu našich nákladov a týka sa len tých našich služieb, pri ktorých sa nám náklady vplyvom objektívnych zmien zvyšujú. Zvýšenie cien sa netýka našich certifikačných služieb, služieb Oddelenia technického posudzovania, ani vydávania klasifikačných protokolov. Zľavy, ktoré sme doteraz ponúkali našim stálym zákazníkom, budeme bez zmeny podmienok uplatňovať aj naďalej. Moji kolegovia Vás o nich budú na Vašu žiadosť radi informovať.

Verím, že nám zachováte Vašu priazeň, bude nám cťou poskytnúť Vám naše služby aj v nasledujúcom období.

Miroslava Rákociová
Riaditeľka FIRES, s.r.o.

 

 


24. november 2021 - 8:46