Novinky

Našej organizácii sa podarilo ukončiť významný projekt, ktorým sme sa snažili vyjsť v ústrety viacerým naším zákazníkom. Po predstavení našej organizácie priamo na Dubaj Civil Defense a následnom audite zástupcami tejto autority nám bo ... Zobraziť celý článok


30. august 2017 12:21

Prechodné obdobie vyhlásené do 01. 09. 2019 Zobraziť celý článok


30. august 2017 12:20

Nové osvedčenie o akreditácii skúšobného laboratória od januára 2014 Skúšobnému laboratóriu FIRES, s.r.o. bolo 31. 01. 2014 vydané Slovenskou Národnou Akreditačnou Službou nové Osvedčenie o akreditácii č. S-159 s rozsahom, ktorý bol ro ... Zobraziť celý článok


30. august 2017 12:17

Dňa 01. 07. 2013 nadobudol účinnosť zákon NR SR č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch (nový zákon), ktorý nahradil zákon NR SR č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov. K uvedenému dátumu – 01. 07. 2013 – ... Zobraziť celý článok


30. august 2017 12:15