Novinky

Nové osvedčenie o akreditácii skúšobného laboratória od januára 2014 Skúšobnému laboratóriu FIRES, s.r.o. bolo 31. 01. 2014 vydané Slovenskou Národnou Akreditačnou Službou nové Osvedčenie o akreditácii č. S-159 s rozsahom, ktorý bol ro ... Zobraziť celý článok


30. august 2017 12:17

Dňa 01. 07. 2013 nadobudol účinnosť zákon NR SR č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch (nový zákon), ktorý nahradil zákon NR SR č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov. K uvedenému dátumu – 01. 07. 2013 – ... Zobraziť celý článok


30. august 2017 12:15

Vážení obchodní partneri! Spoločnosť FIRES, s.r.o. Vám chce zjednodušiť prístup k svojim službám a preto Vám od marca 2012 ponúka možnosť ubytovania v Domčeku pri FIRES-e. Domček je od FIRES-u vzdialený len 200 m a tak odpadajú akékoľv ... Zobraziť celý článok


30. august 2017 12:13

Vážení obchodní partneri! Napriek tomu, že rok 2011 sa pomaly blíži ku koncu, v našom skúšobnom laboratóriu sa naďalej naplno pracuje, stále sa snažíme skvalitňovať naše služby a aj v novembri máme pre Vás niekoľko noviniek, o ktoré by ... Zobraziť celý článok


30. august 2017 12:09