Technické posudzovanie vo FIRES-e


Už od roku 2015 je FIRES, s.r.o. autorizovaná inštitúcia na technické posudzovanie a orgán technického posudzovania (TAB) – člen EOTA, ktorá vydáva národné, resp. európske technické posúdenia pre vybrané stavebné výrobky.

Vykonávame technické posudzovanie pre stavebné výrobky, na ktoré sa úplne vzťahujú jednotlivé časti jestvujúcich usmernení pre európske technické osvedčenie (v súčasnosti používané ako EAD) č. ETAG 018 a ETAG 026. Ide o technické posudzovanie výrobkov pre ochranu stavebných prvkov a konštrukcií pred požiarom ako sú reagujúce protipožiarne ochranné nátery aplikované na oceľové prvky, omietky a omietkové zostavy, dosky, obklady a zostavy z nich určené na zvýšenie požiarnej odolnosti konštrukcií ako aj požiarnych upchávok a požiarnych tesnení ako sú tesnenia prestupov a tesnenia spojov a škár. Pre výrobcov teda vieme poskytnúť kompletnú službu od skúšania, cez vydanie SK TP alebo ETA až po certifikáciu.

Pre viac informácií neváhajte kontaktovať našich pracovníkov.


30. august 2017 - 12:26