Zmeny v organizačnej štruktúre FIRES, s.r.o.


Vážení zákazníci,

k 15. 07. 2022 dochádza v organizácii FIRES, s.r.o. k zmene organizačnej štruktúry tak, že je pridaný jeden stupeň riadenia: funkcia prevádzkového riaditeľa, ktorý zastrešuje, efektívne riadi a garantuje odbornosť pri výkone činností akreditovaných, autorizovaných a notifikovaných osôb pôsobiacich v rámci organizácie FIRES, s.r.o. Riadenie organizácie FIRES, s.r.o. ako celku je oddelené a je zabezpečené prostredníctvom funkcie generálny riaditeľ.

Pozíciu generálnej riaditeľky od 15. 07. 2022 zastáva Ing. Miroslava Rákociová. Na pozíciu prevádzkového riaditeľa je od rovnakého dátumu vymenovaný Ing. Štefan Rástocký, ktorý doposiaľ zastával funkciu vedúceho skúšobného laboratória. Od 15. 07. 2022 je do funkcie vedúci skúšobného laboratória vymenovaný Ing. Marek Gorlický. Do funkcie zástupcu vedúceho skúšobného laboratória je vymenovaný Bc. Dávid Šubert.

Prínosom novej organizačnej štruktúry s robustnejším manažmentom je zabezpečenie vysokej odbornosti a kvality, ako aj efektívnosti poskytovaných služieb akreditovanými, autorizovanými a notifikovanými osobami pôsobiacich v rámci organizácie FIRES, s.r.o. a to aj v čase dynamických zmien externých podmienok a ďalšieho rozvoja organizácie FIRES, s.r.o.

Tešíme sa na spoluprácu.


29. jún 2022 - 8:31