tlačivá/pokyny

zoznam tlačív na stiahnutie


Objednávka služieb

Dokument na objednanie skúšok. Stačí vyplniť a poslať na náš e-mail. Ak si nie ste úplne istí svojou požiadavkou, neváhajte nás kontaktovať.

Objednávka služieb...docx

Objednávka služieb...pdf

Žiadosť o vydanie certifikátu o nemennosti parametrov

Dokument na objednanie Certifikátu o nemennosti parametrov (CE certifikát) alebo SK certifikátu o nemennosti parametrov podstatných vlastností výrobku. Stačí vyplniť a poslať na náš e-email. Ak si nie ste úplne istí svojou požiadavkou, neváhajte nás kontaktovať.

Žiadosť o vydanie ...docx

Žiadosť o vydanie ...pdf

Žiadosť o vydanie certifikátu o nemennosti parametrov na základe technického posúdenia

Dokument na objednanie Certifikátu o nemennosti parametrov (CE certifikát) na základe vydaného Európskeho technického posúdenia alebo SK certifikátu o nemennosti parametrov podstatných vlastností výrobku na základe vydaného SK technického posúdenia. Stačí vyplniť a poslať na náš e-mail. Ak si nie ste úplne istí svojou požiadavkou, neváhajte nás kontaktovať.

Žiadosť o vydanie ...docx

Žiadosť o vydanie ...pdf

Žiadosť o vykonanie počiatočnej inšpekcie alebo priebežného dohľadu

Dokument na objednanie počiatočnej inšpekcie miesta výroby a systému riadenia výroby alebo priebežného dohľadu nad systémom riadenia výroby a posudzovania a hodnotenia systému riadenia výroby. Stačí vyplniť a poslať na náš e-mail. Ak si nie ste úplne istí svojou požiadavkou, neváhajte nás kontaktovať.

Žiadosť o vykonani...docx

Žiadosť o vykonani...pdf

Žiadosť o posúdenie a overenie nemennosti parametrov – systém III alebo 3

Dokument na objednanie posúdenia a overenia nemennosti parametrov uplatnením systému posudzovania parametrov III alebo 3. Stačí vyplniť a poslať na náš e-mail. Ak si nie ste úplne istí svojou požiadavkou, neváhajte nás kontaktovať.

Žiadosť o posúden...docx

Žiadosť o posúden...pdf

Žiadosť o vydanie SK TP

Dokument na objednanie SK technického posúdenia. Stačí vyplniť a poslať na náš e-mail. Ak si nie ste úplne istí svojou požiadavkou, neváhajte nás kontaktovať.

Žiadosť o vydanie...docx

Žiadosť o vydanie...pdf

Žiadosť na vydanie ETA

Dokument na objednanie Európskeho technického posúdenia. Stačí vyplniť a poslať na náš e-mail. Ak si nie ste úplne istí svojou požiadavkou, neváhajte nás kontaktovať.

Žiadosť na vydanie...docx

Žiadosť na vydanie...pdf

Postup posudzovania a overovania nemennosti parametrov

Postup posudzovania ...pdf

Informácia o podávaní sťažností, námietok a odvolaní

Informácia o podáv...pdf

Zoznam zrušených certifikátov 2017

Súbor obsahuje zoznam certifikátov, ktoré boli v priebehu roku 2017 zrušené.

Zoznam zrušených c...pdf

Zoznam zrušených certifikátov za rok 2018

Súbor obsahuje zoznam certifikátov, ktoré boli v priebehu roku 2018 zrušené.

Zoznam zrušených c...docx

Zoznam zrušených certifikátov za rok 2019

Súbor obsahuje zoznam certifikátov, ktoré boli v priebehu roku 2019 zrušené.

Zoznam zrušených c...docx


Dokumenty sú uložené vo formáte PDF (.pdf) alebo MS WORD (.docx)