tlačivá/pokyny

zoznam tlačív na stiahnutie


Objednávka služieb

Dokument na objednanie skúšok. Stačí vyplniť a poslať na náš e-mail. Ak si nie ste úplne istí svojou požiadavkou, neváhajte nás kontaktovať.

Objednávka služieb...docx

Objednávka služieb...pdf

Žiadosť o vydanie certifikátu o nemennosti parametrov

Dokument na objednanie Certifikátu o nemennosti parametrov (CE certifikát) alebo SK certifikátu o nemennosti parametrov podstatných vlastností výrobku. Stačí vyplniť a poslať na náš e-email. Ak si nie ste úplne istí svojou požiadavkou, neváhajte nás kontaktovať.

Žiadosť o vydanie ...docx

Žiadosť o vydanie ...pdf

Žiadosť o vydanie certifikátu o nemennosti parametrov na základe technického posúdenia

Dokument na objednanie Certifikátu o nemennosti parametrov (CE certifikát) na základe vydaného Európskeho technického posúdenia alebo SK certifikátu o nemennosti parametrov podstatných vlastností výrobku na základe vydaného SK technického posúdenia. Stačí vyplniť a poslať na náš e-mail. Ak si nie ste úplne istí svojou požiadavkou, neváhajte nás kontaktovať.

Žiadosť o vydanie ...docx

Žiadosť o vydanie ...pdf

Žiadosť o vykonanie počiatočnej inšpekcie alebo priebežného dohľadu

Dokument na objednanie počiatočnej inšpekcie miesta výroby a systému riadenia výroby alebo priebežného dohľadu nad systémom riadenia výroby a posudzovania a hodnotenia systému riadenia výroby. Stačí vyplniť a poslať na náš e-mail. Ak si nie ste úplne istí svojou požiadavkou, neváhajte nás kontaktovať.

Žiadosť o vykonani...docx

Žiadosť o vykonani...pdf

Žiadosť o posúdenie a overenie nemennosti parametrov – systém III alebo 3

Dokument na objednanie posúdenia a overenia nemennosti parametrov uplatnením systému posudzovania parametrov III alebo 3. Stačí vyplniť a poslať na náš e-mail. Ak si nie ste úplne istí svojou požiadavkou, neváhajte nás kontaktovať.

Žiadosť o posúden...docx

Žiadosť o posúden...pdf

Žiadosť o vydanie SK TP

Dokument na objednanie SK technického posúdenia. Stačí vyplniť a poslať na náš e-mail. Ak si nie ste úplne istí svojou požiadavkou, neváhajte nás kontaktovať.

Žiadosť o vydanie...docx

Žiadosť o vydanie...pdf

Žiadosť na vydanie ETA

Dokument na objednanie Európskeho technického posúdenia. Stačí vyplniť a poslať na náš e-mail. Ak si nie ste úplne istí svojou požiadavkou, neváhajte nás kontaktovať.

Žiadosť na vydanie...docx

Žiadosť na vydanie...pdf

Postup posudzovania a overovania nemennosti parametrov

Postup posudzovania ...pdf

Informácia o podávaní sťažností, námietok a odvolaní

Informácia o podáv...pdf

Zoznam zrušených certifikátov 2017

Súbor obsahuje zoznam certifikátov, ktoré boli v priebehu roku 2017 zrušené.

Zoznam zrušených c...pdf

Zoznam zrušených certifikátov za rok 2018

Súbor obsahuje zoznam certifikátov, ktoré boli v priebehu roku 2018 zrušené.

Zoznam zrušených c...docx

Zoznam zrušených certifikátov za rok 2019

Súbor obsahuje zoznam certifikátov, ktoré boli v priebehu roku 2019 zrušené.

Zoznam zrušených c...docx

Zoznam zrušených certifikátov za rok 2020

Súbor obsahuje zoznam certifikátov, ktoré boli v priebehu roku 2020 zrušené.

Zoznam zrušených c...docx

Zoznam zrušených certifikátov za rok 2021

Súbor obsahuje zoznam certifikátov, ktoré boli v priebehu roku 2021 zrušené.

Zoznam zrušených c...docx

Zoznam zrušených certifikátov za rok 2022

Súbor obsahuje zoznam certifikátov, ktoré boli v priebehu roku 2022 zrušené.

Zoznam zrušených c...pdf

Návod na vykonanie skúšky aerodynamickej voľnej plochy ZODT

Článok obsahuje všeobecné skúsenosti laboratória ako dosiahnuť optimálny výsledok skúšky.

Návod na vykonanie ...pdf


Dokumenty sú uložené vo formáte PDF (.pdf) alebo MS WORD (.docx)