Grow by Fires

PODPORTE OBČIANSKE ZDRUŽENIE GROW BY FIRES SVOJIMI 2% Z DANE

IČO: 53035291


POŽIADAJ O PODPORU PRE SVOJ PROJEKT:

Občianske združenie Grow By FIRES pracuje pri spoločnosti FIRES, s.r.o. a jeho úlohou je podporovať jednotlivcov a organizácie. Hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom, ktorý získava z darov, grantov, členských príspevkov, podielov dane a poskytuje finančnú a nefinančnú podporu v týchto oblastiach:

 • Ochrana a podpora zdravia
 • Podpora a rozvoj športu
 • Poskytovanie sociálnej pomoci
 • Zachovanie kultúrnych hodnôt
 • Podpora vzdelávania
 • Ochrana ľudských práv
 • Ochrana a tvorba životného prostredia
 • Veda a výskum
 • Organizovanie a sprostredkovanie
 • dobrovoľníckej činnosti

Ponúkame Vám možnosť požiadať o finančnú alebo nefinančnú podporu, ktorú môžete získať podaním písomnej žiadosti a tiež si dovoľujeme osloviť a požiadať Vás, aby ste vy alebo aj vaši blízki darovali 2% z dane občianskemu združeniu Grow By FIRES.

FINANČNÁ PODPORA SA TÝKA AJ:

 • poskytnutia finančných prostriedkov na zakúpenie zdravotníckých pomôcok,
 • poskytnutia finančného príspevku na liečbu,
 • poskytnutia finančných prostriedkov na zakúpenie študijnej literatúry, na úhradu cestovných nákladov do vzdelávacích inštitúcií alebo poskytnutia štipendia na štúdium,
 • poskytnutia finančných prostriedkov na zakúpenie športového náčinia, vybavenia alebo na zabezpečenie tréningov v športovom klube,
 • poskytnutia finančných prostriedkov na zakúpenie hobby náčinia pre zdravotne alebo sociálne znevýhodnených a pod.

NEFINANČNÁ PODPORA SA TÝKA AJ:

 • sprostredkovania poskytnutia gastro a ubytovacích služieb prevádzok FIRES, s.r.o.,
 • sprostredkovania poskytnutia priestorov FIRES, s.r.o. na usporiadanie spoločnenskej akcie,
 • sprostredkovania poskytnutia pracovného náradia, motorového vozidla alebo stroja vo vlastníctve FIRES, s.r.o. (s obsluhou alebo bez) a pod.

STAŇ SA DOBROVOĽNÍKOM:

Občianske združenie chce v rámci nefinančnej podpory organizovať dobrovoľnícku prácu členov v oblastiach:

 • sprostredkovania poskytnutia gastro a ubytovacích služieb prevádzok FIRES, s.r.o.,
 • sprostredkovania poskytnutia priestorov FIRES, s.r.o. na usporiadanie spoločnenskej akcie,
 • sprostredkovania poskytnutia pracovného náradia, motorového vozidla alebo stroja vo vlastníctve FIRES, s.r.o. (s obsluhou alebo bez) a pod.
 • organizovanie pomoci pri manipulácii s odpadovým materiálom a ochrane životného prostredia,
 • organizovanie a sprostredkovanie bezplatného odovzdania zvyšných materiálov a predmetov, ktoré vo FIRES, s.r.o. už nie sú využiteľné, ale môžu byť prospešné jednotlivcom, školským zariadeniam, domovom sociálnych služieb a pod. (napr. počítače a príslušenstvo k nim, inventár reštaurácií a ubytovacích jednotiek, úžitkové predmety, zvyšný stavebný materiál, výrobky z kovu, odpadové drevo a pod.)

Občianske združenie touto cestou ponúka členstvo v občianskom združení každému, kto by sa rád podieľal na dobrovoľníckej činnosti tohto združenia.